Göteborg

Sveriges framsida - göteborg

Fastigheten Inom Vallgraven 3:4 är belägen på Stora Nygatan 17½ och Lilla Kungsgatan 2&4 samt Östra Larmgatan 14. Den är mycket centralt belägen vid Vallgraven och Harry Hjörnes Plats med närhet till centralstationen och övriga kommunikationer samt butiker och annan service. 

Fastigheten inrymmer kontorslokaler samt bostadslägenheter.

Byggnaden beställdes av grosshandlare August Abrahamsson och uppfördes 1856. Fastigheten var ett av 1800-talets vackraste och påkostade privatpalats. Ursprungligen inrymdes på bottenvåningen kontor och på övervåningen en exklusiv bostad med påkostade detaljer.

Fastigheten kan vara den enda i Sverige med ½ husnummer.